Drömarbete

beskrivningGestaltterapeuter har alltid arbetat med drömmar som ett sätt att nå in till det omedvetna. Målet är att bli mer medveten om vad man själv rymmer. Och ju mer medvetna vi är om våra personligheter, desto mer kan vi bestämma hur vi vill vara, göra medvetna val och ta ansvar för oss själva. I varje val finns en frihet.
 

EN DRÖMGRUPP PÅ GESTALTTERAPEUTISK GRUND, startar hösten 2017 med plats för 3-5 stycken.
Plats: centralt i Handen, nära Haninge centrum, i Haninge kommun.
Observera: Om jag inte känner dig, vill jag träffa dig innan plats bokas i gruppen.

I en liten grupp med 3-5 deltagare, kan du, steg för steg, gå in i din dröm och ta plats, som ett eller flera drömelement. Du får chansen att undersöka egenskaper i bilderna du själv fabricerat i drömmens landskap. Det är ett spännande sätt att komma i kontakt med underliggande känslor och stämningar. Att ta ansvar för att de sidor som kommer fram i drömmens gestalter, att de också finns hos dig själv, fördjupar upplevelsen och ger dig mer av dig själv, som sedan kan ta en mer tillåten plats i Ditt Vanliga Jag. Vi kan också experimentera med att gå in i varandras drömmar. Här väljer du själv vad du vill göra och du kan träna på att säga ja eller nej till det.

Vi pratar om olika sorters drömtydning, egna drömsymboler, arketyper enligt Jung, Freuds bidrag till drömtydning med mera.
Du får göra guidade meditationer och på olika sätt förmedla upplevelsen till de andra i gruppen, i syfte att dela med dig av dig själv och vara i samspel med andra, genom drömbilderna.
Du bestämmer själv din gräns för hur långt du vill dela med dig. Sekretess råder utåt, för andras upplevelser i gruppen.

Hösten 2017 kommer en ny grupp igång, tre torsdagar kl 18-21.

Du kan komma själv och göra dina egna drömarbeten.
Då blir kostnaden 700 kr för 1-1,5 timme enskilt arbete. Tiden kan variera, dock ej längre än 1,5 timme.

Dana gestaltterapi finns också på Facebook.

Välkommen att höra av dig! Ring eller mejla!