Ute-terapi

beskrivning

Med naturen i det terapeutiska rummet – om allt mellan himmel och jord
I en “ur- och skur-terapi” med naturen runtomkring som en läkande och helande kraft, går vi ut i skogen vid sjön Rudan i Handen och pratar, “walk & talk”.
När det passar, kan du använda naturen runtomkring till upplevelser, in- och utlevelse och med sinnena närvarande i stunden.
Mejla eller ring och boka tid till en annorlunda terapitimme.

beskrivning

Från Språkspalten i DN 09 02 16:
“Ur är samma ord som yr i ord som yra ‘snöyra’. Att göra något i ur och skur är att inte dra sig för vare sig rykande snö eller hällande regn, att stå pall för alla väder, eller bildligt, i alla slags motgångar. Vänner i ur och skur sviker inte varandra.
Ur om yrande nederbörd möter man i dag knappast i allmänspråket. Nyckeln kan förstås också vara klocka med olika vitsiga synonymer, preposition, forntidsnöt eller stenskravel – men detta ur som alla fjällvandrare avskyr, det band av nedrasade block som man ibland måste ta sig över innan man kommer upp på bergssidan, är ett annat ord.”